2013-14 Տարեշրջանի Դպրոցի Հաշուետուութեան Վիճակացոյցի Տեղեկագրութիւն School Accountability Report Card Report (SARC)

Լոս Անճելոսի Միացեալ Դպրոցական Շրջան, Վերատեսուչ Ramon C.Cortines Պատրաստուած է. Ramon.cortines@lausd.net

Շրջանի հեռախոսահամարը: 213-241-1000 Շրջանի կայքը: http://www.lausd.net/

http://www/lausd/offices/icb/ED000766.jpg

http://www/lausd/offices/icb/sarc_lausd_circle.gif
ULYSSES S GRANT SENIOR HIGH (09-12)

13000 OXNARD ST
VAN NUYS, CA 91401
Հեռախօս (818) 756-2700
Հեռատիպ (818) 908-0774

PAMELA V. DAMONTE,,
Տնօրէն

Տեղի Օրինաթիւ 8683
CDS
ի Code 19-64733-1933795

www.lausd.k12.ca.us/Grant HS

http://www/lausd/offices/icb/ED000738.jpg

 

I. Տուեալներ Եւ Գործածութեան Պատեհութիւններ

 

Data Quest- Տուեալներու Յայտնաբերում


DataQuest (http://dq.cde.ca.gov/dataquest) Տուեալներու Յայտնաբերումը համակարգիչի միջոցաւ տուեալներ ձեռք ցգելու միջոց մըն է, որ կը պարունակէ յաւելեալ տեղեկութիւն այս դպրոցին մասին եւ դպրոցներու բաղդատականները կ՛ընէ դպրոցական շրջանի, գաւառի եւ նահանգի հետ։ Յատկապէս, Data Quest-ը (Տուեալներու Յայտնաբերումը) գործնական միջոց մըն է, որ կը հայթայթէ հաշուուետուութեան մասին տեղեկագրութիւններ (օրինակի համար Ակադեմական Կատարողութեան Ցուցանիշը APIԲաւարար Տարեկան Յառաջդիմութիւնը AYP), քննութեան տուեալները, արձանագրուողները, շրջանաւարտները, թերաւարտները, դասընթացքի արձանագրութիւնները, անձնակազմը, եւ Անգլերէն սորվողներու վերաբերեալ տուեալները։

 

Համացանցի-Ինթերնէթի Գործածութիւն


Համացանցը-Ինթերնէթը կարելի է գործածել հանրային գրադարաններու եւ այլ կեդրոններու մէջ, որոնք բաց են հանրութեան առջեւ. (օրինակի համար Քալիֆորնիոյ Նահանգի Գրադարանը)։ Գրադարաններէ եւ հանրային կեդրոններէ ներս համացանցի -ինթերնէթի գործածութեան կարգը  ընդհանրապէս առաջին եկողին առաջին կարգը տալու սկզբունքի վրայ կ՛ըլլայ։ Կան գործածութեան այլ սահմանափակումներ ինչպէս գործածութեան ժամերը, աշխատավայրի ժամանակի տեւողութիւնը (կախեալ է տրամադրելիութենէն), աշխատավայրի համակարգիչի ծրագրակազմի (software) տեսակներու տրամդրելիութիւնը, եւ փաստաթղթերը տպագրելու կարելիութիւնը։


 

II. Այս Դպրոցին Մասին

 

Տնօրէնին Պատգամը


Քալիֆորնիոյ Նահանգի մէջ գտնուող իւրաքանչիւր դպրոց ամէն տարի, իր դպրոցին վիճակացոյցի հաշուետուութիւնը կը ստանայ, ուր դպրոցին յատուկ պայմաններուն գնահատութիւնը կատարուած կ՛ըլլայ, դպրոցին յաջողութիւններուն եւ անհրաժեշտ բարելաւման մարզերուն վերաբերեալ։

 

Մինջ կը կարդաք մեր դպրոցի այս տեղեկագիրը, ես կը հաւատամ, որ մեր դպրոցը պիտի նուիրուի կատարելագործման ձգտելու, որակաւոր ուսուցչական կազմ մը ունենալու, որ անհատապէս եւ մասնագիտական մարզով յանձնառութիւն ստանձնէ բաւարարելու աշակերտներու ուսման կարիքները, եւ ուսանողական խորհուրդ մը, որ ձգտի աշխատանքի։

 

Մեր դպրոցը կը ջանայ, որ ծնողներն ու համայնքը մասնակից եւ իրազէկ դառնան։ Այս բոլորը կ՛ըլլան ժողովներու, ինչպէս Ծնողք-Ուսուցիչ-Աշակերտ Միութեան (PTSA)/PTA, Դպրոցի Խորհրդատու Վարչութիւններու, Դպրոցի Կամաւոր Աշխատողներու, եւ Դպրոց- Մը Որդեգրեցէք Գործընկերութեան (Adopt-A-School Partners) միջոցաւ։

 

Իբրեւ ծնողք կամ այլ դպրոցով շահագռգրուած անձ, եթէ յաւելեալ տեղեկութիւն կը փափաքիք ստանալ դպրոցի կամ ծնողքի/համայնքի մասնակցութեան համար, կը խնդրենք, որ հեռաձայնէք մեր դպրոցի գրասենեակը։

 

PAMELA V. DAMONTE,, Տնօրէն

 

Ծնողական Մասնակցութեան Պատեհութիւններ (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)

 

 

 

 

Վերոյիշեալ պատեհութիւններուն մասնակցելու համար, կապ հաստատեցէք դպրոցի տնօրէնին հետ։

 

Դասարանի Միջին Թիւը եւ Դասարանի մէջ Աշակերտներու Բաշխման Թիւը (Նախակրթարան 
Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ իւրաքանչիւր դասարանի մակարդակի աշակերտներու թիւը, ըւ իւրաքանչիւր խմբաւորման պատկանող դասարաններու թիւը, (եւ զանազան աշակերտներու ընդհանուր թիւը).

 

Ուսանողի Արձանագրութիւնը համաձայն կարգերու (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)
Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ իւրաքանչիւր դասարանի արձանագրուած աշակերտներուն թիւը։

Կարգ

Արձանագրութիւն

9-րդ Կարգ

575

10-րդ Կարգ

567

11-րդ Կարգ

519

12-րդ Կարգ

532

Արձանագրուողներու Ընդհանուր Գումարը

2,193

Ուսանողի Արձանագրութիւնը Համաձայն Ազգութեան եւ Ձեղային Ենթախումբերու
(
Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)

Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ դպրոց արձանագրուած աշակերտներու ենթախումբերու համաձայն թիւն ու տոկոսային համեմատութիւնը։

Ենթախմբեր

Աշակերտներու Տոկոսային Համեմատութիւնը

Ափրիկեան Ծագումով Ամերիկացի

4.7%

Հնդիկ Ամերիկացի կամ բնիկ Ալասքացյի

0.5%

Ասիացի

1.9%

Ֆիլիփփինցի

1.6%

Սպանացի կամ Լատին

61.1%

Խաղաղականի Կ ղզիներու Բնակիչ

0.5%

Սպիտակամորթ(Ոչ Սպանացի)

29.8%

Բազմազգ կամ Չպատասխանողներ

0.0%

Սոցիալապես և տնտեսականապես անապահով

81.7%

Անգլերէն Սորվողներ

16.7%

Անկարողութիւններ Ունեցող Ուսանողներ

12.6%

 

 

Դասարանի Միջին Թիւը եւ Դասարանի մէջ Աշակերտներու Բաշխման Թիւը (Նախակրթարան) 
Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ իւրաքանչիւր դասարանի մակարդակի աշակերտներու թիւը, ըւ իւրաքանչիւր խմբաւորման պատկանող դասարաններու թիւը, (եւ զանազան աշակերտներու ընդհանուր թիւը).

 

Նիւթ

2011-12

2012-13

2013-14

Դասարաններու Միջին Թիւը

Դասարաններու Թիւը

Դասարաններու Միջին Թիւը

Դասարաններու Թիւը

Դասարաններու Միջին Թիւը

Դասարաններու Թիւը

1-22

23-32

33+

1-22

23-32

33+

1-22

23-32

33+

Անգլերէն

28.2

27

26

40

25.0

32

27

56

27.0

38

30

45

Մաթեմաթիքա

25.9

30

17

29

30.0

25

26

46

30.0

27

20

50

Գիտութիւն

31.8

10

9

33

30.0

16

14

40

29.0

18

15

36

Ընկերային Գիտութիւն

31.5

12

9

31

33.0

14

12

51

32.0

18

11

48

 


III. Դպրոցի Մթնոլորտը

Մեր դպրոցը ամէն ջանք կը թափէ ապահով, մաքուր  միջավայր մը ստեղծելու համար։ Դասարանը կ՛օգտագործուի մեր ուսումնական ծրագրին նպաստելու համար։  Շտապ Օգնութեան առօրեայ վարժութիւնները կանոնաւորապէս տեղի կ՛ունենան մեր աշակերտներուն եւ անձնակազմին երկրաշարժի եւ հրդէհներու դէմ նախապատրաստելու համար։

 

Դպրոցի Ապահովութեան Ծրագիր (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)

 

Համաձայն Քալիֆորնիոյ Կրթական Օրէնքի (CEC), Յատուած 35294-ի, Դպրոցին  Ապահովութեան Ծրագիրը անձնակազմին հետ քննուեցաւ եւ վերստուգուեցաւ հետեւեալ թուականներուն.

 

Դպրոցի Ապահովութեան Ծրագիր

Վերստուգման Թուական

Անձնակազմի հետ Քննարկման Թուական

Հատոր 1 Կանխարգիլման Ծրագիրներ

10/30/14

10/30/14

Հատոր  2 Շտապ Օգնութեան Գործելակերպեր

9/30/14

9/30/14

 

Կախակայումներ Եւ Վտարումներ

Այս աղյուսակում ցուցադրված է ժամանակավոր հեռացումների կամ վտարումների ցուցանիշը դպրոցի և շրջանի մակարդակում` ամենավերջին եռամյա ժամանակահատվածում։ Ժամանակավոր հեռացումների կամ վտարումների ցուցանիշը միջադեպերի ընդհանուր թիվն է` բաժանած դպրոցում ընդգրկված աշակերտների ընդհանուր թվի վրա։

 

 

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

պետություն

2010-11

2011-12

2013-14

2010-11

2011-12

2013-14

2010-11

2011-12

2013-14

Կախակայումներու Տոկոսը

1.1%

0.5%

0.3%

2.7%

1.7%

0.9%

5.7%

5.1%

4.4%

Վտարումներու Տոկոսը

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.1%

 

 

 

IV. Դպրոցի Շէնքերը

 

Դպրոցի Շէնքի Պայմաններ, Ծրագրուած Նորոգութիւններ, Անհրաժեշտ Նորոգութիւններ (Դպրոցական Տարեշրջան 2014-15)


Դպրոցական Շրջանը հսկայական աշխատանք կը տանի, որ բոլոր դպրոցներու ունեցած վայրերը ըլլան մաքուր, ապահով եւ մատչելի։  Դպրոցական Շրջանը հաստատած է մաքրութեան չափանիշեր դպրոցի բոլոր հաստատութիւններէն ներս, պարտականութիւններ տալով եւ ստուգելով տնտեսներու կատարած աշխատանքները։  Ուտելիքի մատակարարման եւ զուգարաններուն ամէնօրեայ մաքրութինը առաջնահերթ տեղը կը գրաւեն, որպէսզի կարենան ապահովել ուսանողներու եւ անձնակազմի առողջապահութիւնը եւ ֆիզիքական ապահովութիւնը։  Այլ մաքրութեան աշխատանքներ կարելի է ծրագրել, սակայն ոչ ամէնօրեայ յաճախականութեամբ, որովհետեւ մեր տրամադրելի տնտեսներու թիւը սահմանափակ է։ Դպրոցի շէնքի մասին տեղեկութիւնը Հոկտեմբեր 9, 2014-էն ի վեր է։

 

 

Դպրոցի Շէնքերու Պայմաններ Եւ Ծրագրուած Նորոգութիւններ (Դպրոցական Տարեշրջան 2014-15)

Նորոգելու որոշումը հիմնված է վերջին SARC տեսչության. Լրացուցիչ տեղեկություններ մասին, պայմանով, դպրոցական հաստատություններում կարելի է ձեռք բերել դպրոց.

Ստուգուած Կէտեր

 

Վերանորոգման կարգավիճակ

 

Անհրաժեշտ Նորոգութիւն եւ Առնուած կամ Ծրագրոած Քայլեր

Կազի Հոսանքի Կորուստ

Լաւ

 

 

Մեքենական Համակարգեր Ջեռուցում, օդափոխություն և օդակարգավորում

Լաւ

 

 

Պատուհաններ/Դուռեր/Դարպասներ /ցանկապատներ (Ներքին/Արտաքին)

Լաւ

 

 

Ներքին Մակերեսներ (Պատեր,գետիններ-սալայատակներ, եւ առաստաղներ)

Լաւ

 

 

Վտանգաւոր Նիւթեր (Ներքին եւ Արտաքին)

Լաւ

 

 

Կառոյցի Վնասուածք

Լաւ

 

 

Հրդեհի դէմ Ապահովութիւն

Լաւ

 

 

Ելեքտրական (Ներքին եւ Արտաքին)

Լաւ

 

 

Համաճարակի/Վնասակար Միջատներու Ներխուժում-Վարակում

Լաւ

 

 

Խմելիք Ջուրի Ծորակները Լվացարաններ (Ներքին եւ Արտաքին)

Լաւ

 

 

Զուգարանները

Լաւ

 

 

Կոյուղիները

Լաւ

 

 

Դպրոցի Բակը/Դպրոցի Գետիններ

Լաւ

 

 

Տանիքներ

Լաւ

 

 

Ընդհանուր Մաքրութիւնը

Լաւ

 

 

 

Դպրոցի Շէնքին նորոգութեան Ընդհանուր Եզրափակիչ Պատկերը (Դպրոցական Տարեշրջան 2014-15)

Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ ընդհանուր եզրակացութիւնը վերջին կատարուած դպրոցին շէնքին ստուգման արդիւնքներուն։

 

Ստուգուած Կէտեր

Շէնքի Պայման

Օրինակելի

Լաւ

Միջակ

Վատ

Ընդհանուր Եզրակացութիւն

x

 

 

 V. Ուսուցիչներ

 

Ուսուցիչներու Լիազօրագրեր (Credentials)


Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ դպրոց նշանակուած լրիւ եւ ոչ լրիւ Լիազօրագրերով եւ իրենց մասնագիտութենէն դուրս դասաւանդող ուսուցիչները։ Ուսուցիչի որակաւորումներուն մասին մանրամասն տեղեկութիւն կարելի է գտնել DataQuest  Կայքէջի վրայ. http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

Ուսուցիչներ

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

2012-13

2013-14

2014-15

2014-15

Լրիւ Լիազօրագրերով

92

89

86

25,019

Առանց Լրիւ Լիազօրագրերու

0

0

1

700

Առարկայի ոլորտից դուրս ուսուցում (լիարժեք որակավորումով)

14

14

38

3,565

TBD: 2014-14 տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի մինչեւ ապրիլի 15-ը, 2015:

 

Ուսուցիչի Սխալ Նշանակումներ եւ Տրամադրելի Ուսուցիչի Պաշտօններ

 
Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ սխալ նշանակուած ուսուցիչներու թիւը (այն դասարանները, որոնք նահանգի կողմէ ճանչցուած վկայականով կամ յանձնարարականով ուսուցիչ չ՛ունին) եւ տրամադրելի ուսուցիչի (vacant) պաշտօններու թիւը (Այդ դասարանները, որոնք առանց լիաժամ տեւական ուսուցիչի են)։

 

 

 

2012-13

2013-14

2014-15

Անգլերէն Սորվողներու Ուսուցիչներու Սխալ Նշանակում*

0

9

15

Մարզանքի Ուսուցիչներու Սխալ Նշանակում (Երկրորդականի մակարդակին միայն)*

0

7

0

Սխալ Նշանակումներու Ընդհանուր Թիւը*

34

51

135

Տրամադրելի Ուսուցիչի (vacant) Պաշտօններ

0

0

1

Ծանօթութիւն. 2014-15 դպրոցական տարեշրջանի սխալ նշանակումները ու տրամադրելի պաշտօնները Հոկտեմբեր 1, 2014-էն ի վեր են.

* Երկրորդականի ուսուցիչներու պարագային, այս հաշուարկումը կը կատարուի դասընթացքի համաձայն եւ ուսուցիչներու հաշուարկումը կը կրկնապատկուի։

TBD: 2014-14 տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի մինչեւ ապրիլի 15-ը, 2015:

 

 

 

Գլխաւոր Ակադեմական Նիւթերը Կը Դասաւանդուին Ուսուցիչներու կողմէ Որոնք Կը Հետեւին «Ոչ Մէկ Երեխայ Պէտք Է Ետ Մնայ» No Child Left Behind (NCLB) Հրամանագրին (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)

 
NCLB հրամանագրին հետեւող ուսուցիչները լրացնելու են հետեւեալ պայմանները. (1) չորս տարուայ համալսարանական վկայականը, (2) նահանգի վկայագիրը (կամ փորձառութիւն ձեռք ցգելու  վկայական/երեք տարիներէ աւելի լիազօրութիւն ունեցող վկայագիր), եւ (3) ցուցաբերեն կարողութիւն իրենց դասաւանդած նիւթերուն մէջ։

Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ տոկոսային համեմատութիւնը գլխաւոր ակադեմական նիւթերու, որոնք կը դասաւանդուին NCLB-ի հետեւող եւ non-NCLB-ի չի հետեւող ուսուցիչներու կողմէ դպրոցին, բոլոր դպրոցներուն, դպրոցական շրջանի շատ աղքատ դպրոցներուն, եւ դպրոցական շրջանի նուազ աղքատ դպրոցներուն մէջ։  Ուսուցիչի որակաւորումներու մասին NCLB-ի նախապայմաններու վերաբերեալ յաւելեալ տեղեկութեան համար կարելի է այցելել համակարգիչի հետեւեալ կայքէջը. http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/

 

 

Դասերու Տոկոսային Համեմատութիւնը Գլխաւոր Ակադեմական Նիւթերու

Կը Դասաւանդուին NCLB Հետեւող Ուսուցիչներու կողմէ

Կը Դասաւանդուին NCLB Հետեւող Ուսուցիչներու կողմէ

Այս Դպրոցը

93.46%

6.54%

Դպրոցական Շրջանի Բոլոր Դպրոցները

90.12%

9.88%

Դպրոցական Շրջանի Շատ-Աղքատ Դպրոցներ

89.93%

10.07%

Դպրոցական Շրջանի Նուազ- Աղքատ Դպրոցները

96.76%

3.24%


ԾանօթագրութիւնՇատ աղքատ կը նկատուին այն դպրոցները, որոնց աշակերտներու մօտաւորապէս 40 առ հարիւրը եւ կամ աւելին իրաւունք ունին օգտուելու անվճար դրութեամբ կամ աւելի ցած գինով սնունդի ծրագրէն: Նուազ աղքատ դպրոցները այն դպրոցներն են,  որոնց աշակերտներուն մօտաւորապէս  39 առ հարիւրը կամ աւելի պակասը անվճար դրութեամբ  կամ ցած գինով սնունդի ծրագրէն օգտուելու իրաւունք ունին:

 

VI. Օժանդակ Անձնակազմ

 

 

Ակադեմական Խորհրդատուներ Եւ Այլ Օժանդակ Անձնակազմ (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)

 

Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ լիաժամ աշխատողներու միաւորներու համեմատութիւնը (FTE), ակադեմական խորհրդատուներու եւ այլ օժանդակ անձնակազմի թիւը, որոնք նշանակուած են դպրոցին։  Մէկ FTE –ի անդամ կը համապատասխանէ մէկ լիաժամ 100% (օրինակի համար լիաժամ) պաշտօնեայի, մէկ FTE կրնայ նաեւ ներկայացնել երկու անձնակազմի անդամներ, որոնք իւրաքանչիւրը կ՛աշխատին  50% լիաժամ ժամերուն կէսը։.

 

 

Պաշտօն

Դպրոցին Նշանակուած  FTE-ի Թիւը

Ակադեմական Խորհրդատու

5.19

Խորհրդատու (Սոցիալական/Վարքագծային կամ Գործունեության Զարգացման)  

 

0.00

Գրադարանի եւ Լրատուութեան Ուսուցիչ (Գրադարանապետ)

1.00

Գրադարանի եւ Լրատուութեան Ծառայութեան Անձնակազմ  (օգնական)

Ոչ առկա տեղեկությունները

 

Հոգեբան

1.00

Ընկերային Ծառայող

0.00

Բուժքոյր-հիւանդապահ

0.60

Խօսակցութեան/Լեզուի/Լսողութեան Մասնագէտ

0.00

Միջոցներու Մասնագէտ  (Ոչ-Ուսուցանող)

0.00

 

Այլ (Մասնաւորել)

0.00

 

Իւրաքանչիւր Ակադեմական Խորհրդատուի Աշակերտներուն Նշանակուած Միջին Թիւը

 (Դպրոցական Տարեշրջան 2012-13)

Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ իւրաքանչիւր ակադեմական խորհրդատուի համար նշանակուած աշակերտներուն տոկոսը, հիմնուելով տուեալներու վրայ, համաձայն վերին CBEDS-ի տեղեկութիւններուն, ասոնց գումարը բաճնել ակադեմական խորհրդատուներու թիւով։

 

Ակադեմական Խորհրդատուներու Թիւը (FTE)

Իւրաքանչիւր Ակադեմական Խորհրդատուի Աշակերտներու տոկոսային Համեմատութիւնը

5.19

423

Ծանօթութիւն. Կը խնդրուի դիմել դպրոցի տնօրինին, այս դպրոցին օժանդակ անձնակազմին վերջին թիւը ունենալու համար։

 

 

VII. Գլխաւոր Ուսումնական Ծրագիր եւ Դասաւանդութեան Նիւթեր

 

Որակաւոր, Այժմէական եւ Մատչելի Դասագրքեր եւ Դասաւանդութեան Նիւթեր (Դպրոցական Տարեշրջան 2014-15)

 

Ինչպես պահանջվում է Կրթական օրենսգրքի Բաժին 60119, Կրթության խորհուրդը պետք է ամեն տարի հավաստում միջոցով բանաձեւի հետո հասարակական լսումների, ինչպես նաեւ, թե ուսանողները, բոլոր թաղային դպրոցների բավարար դասագրքեր կամ ուսումնական նյութերը հիմքում եւ պահանջվող ենթակա տարածքներում.

 

Քանի որ բոլոր դպրոցները մեկնարկել է կամ հուլիսին կամ օգոստոսին, կար մեկը, Williams ինքնաբավության լսողությունն ու բանաձեւի ընդունումը, որը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 30-2014 հիման վրա ստորագրված հավաստագրերի բոլոր ուսուցիչների, տնօրենների եւ կրթության սպասարկման կենտրոն տեսուչների, ԼԱՄԴՇ Կրթության խորհուրդը հայտարարել է բավարար:

 

 

Միջնակարգ Դպրոցներ

 

Սկսած 1998 - ին, դասագիրք գնահատման հանձնաժողովները գաղափարը դասագրքեր է հիմնական եւ պարտադիր առարկա տարածքների պետական ​​բովանդակությունը չափանիշներին դասարանների 9-12 հետեւյալ ժամանակացույցի.

 

2002Ընթերցանութիւն, Intervention- Ուսման Օժանդակող Ծրագիր, եւ, ESL Անգլերէնը Որպէս Երկրորդ Լեզու
2003
Անգլերէն,Պատմութիւն/Հասարակական Գիտութիւն, Մաթեմաթիքա-Ուսողութիւն, Գիտութիւն,
2004
Օտար լեզու,

2005Առոջապահութիւն

2006Պատմութիւն/Հասարակական Գիտութիւն
2007
Գիտութիւն
2008
Մաթեմաթիքա-Ուսողութիւն (ներառեալ Algebra –Գրահաշիւ I)


Դասարանը 9-12 թաղամաս ընդունումը մաթեմատիկայի դասագրքերում էր ավարտվել 2008 թ. Դասագրքերի իրականացվել են 2008-09 ուս. Հանրահաշիվ I դասագրքերը գնվել գարնանը 2009 եւ իրականացվում է 2009-10 ուս.

Տրամադրել բավարար դասագրքեր առարկաներում համահունչ բովանդակության եւ ցիկլեր է ուսումնական շրջանակներում ընդունված է պետական խորհրդի կրթության, Լոս Անջելեսի Միացյալ Դպրոցական Շրջանը շարունակեց Նահանգի դասագրքերու դրամը, առկա մարզային ընդհանուր միջոցների հաշվին, կտրական դրամական միջոցները, ինչպես նաեւ ցանկացած լրացուցիչ ֆինանսավորում տրամադրել է պետության կողմից, դեպի գնման հիմնական դասագրքերի եւ ուսումնական նյութերով.

 

2013-14 ֆինանսական տարում Շրջանը ծախսել է 27,8 մլն ԱՄՆ դոլար հիմնական և պահանջվող դասագրքերի վրա (այդ թվում` դասագրքերի նոր դպրոցների համար)։

2014-15 ֆինանսական տարում Շրջանը նախատեսել է 61 մլն ԱՄՆ դոլարի բյուջե (այդ թվում` 2013-14 ֆինանսական տարվանից փոխանցված գումարը)` հիմնականում գնելու այլ հիմնական և պահանջվող դասագրքեր 2014-15 և 2015-16 ուսումնական տարիների համար։ 2014 թ. սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ արդեն ծախսվել է 13,4 մլն ԱՄՆ դոլար։

 

Այս աղյուսակը ցույց է տալիս տեղեկություն որակի, շրջանառության մասին և ստադարտ-հավասակշռված դասագրքերի մասին և այլ ուսումնական պարագաների մասին, որը օգտագործվում է դպրոցում և տեղեկություն որև մի օժանդակ ծրագրի մասին կամ չընդունված դասագքերի և ուսումնական պարագաների մասին:

Գլխաւոր Ուսումնական Ծրագրի Նիւթեր

Դասագրքերու եւ Դասաւանդութեան Նիւթերու Որակը, Այժմէականութիւնը եւ Մատչելիութիւնը

Գիրք եւ Դասաւանդութեան Նիւթեր չ՛ունեցող Աշակերտներու Տոկոսախյին Համեմատութիւնը

Ամենավերջին SBE կամ Տեղի Ղեկավարող Գործակալությունը Հաստատեց Դասագրքերի   և Ուս. Պարագաների հարցը

Ընթերցանութիւն/Լեզուագիտութիւն (ներառեալ ELD)

Բաւարար

0%

Այո****

Մաթեմաթիքա- Ուսողութիւն

Բաւարար

0%

Այո

Գիտութիւն

Բաւարար

0%

Այո

Պատմութիւն-Ընկերային Գիտութիւն

Բաւարար

0%

Այո

Օտար Լեզու

Բաւարար

0%

Այո

Առողջապահութիւն

Բաւարար

0%

Այո

Տեսողական եւ Կատարողական Արուեստ

Բաւարար

0%

Այո

Գիտութեան Տարրալուծարանի կազմասարք ( 9-12-րդ կարգերու)

N/A

N/A

N/A

Ծանօթութիւն. Բաւարարաչափ դասագրքեր ունենալու տուեալները սեպտեմբերի 30-2014 թ:

 

**Նշում: Ինչպես ամեն մի Asembly Bill X4 2 (Chapter 2, Statutes of 2009-10 Fourth Extraordinary Session) ստորագրված 28 Հունիսին, 2009, հետաձգված գործընթացը և գործելակերպը  ընդունելու համար ուսումնական թեմաները, ներառյալ հիմնական վերանայումները 2013-14 ուս. տարվա համար են:  Senate Bill (Chapter 7 of the Statutes of 2011) հետաձգված  գործընթացը  և գործելակերպը 2015-16 ուս. տարվա համար:  Ինչպես նշվեց վերևում, Լոս Անջելեսի Միացյալ Դպրոցական Շրջանը ընտրեց Նահանգի կողմից ընտրված Ըթերցանության/Լեզվի ծրագրերը CA Treasures K-6 դասարանների համար, ինքնիրեն պարունակող թեմաների համար:  

VIII. Դպրոցի Ֆինանսները

 

Դպրոցի Ուսուցիչներուն Ամսականները (Ֆինանսական Տարեշրջան 2012-13)

Այս տեղեկութիւնը բաղդատական համեմամտութիւն մը կը ներկայացնէ  դպրոցի ուսուցիչի միջին աշխատավարձքին եւ դպրոցական շրջանի եւ նահանգի մակարդակի ուսուցիչներուն միջին աշխատավարձքին միջեւ։

 

Ուսուցիչի Միջին Աշխատավարձք

Տոկոսային Տարբերութիւն Դպրոցին Միջեւ եւ

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

 $68,640

$66,851

$69,704

2.7%

-1.5%

 

Իւրաքանչիւր Աշակերտի Ծախս (Ֆինանսական Տարեշրջան 2012-13)


Այս տեղեկութիւնը բաղդատական համեմատութիւն մը կը ներկայացնէ դպրոցի իւրաքանչիւր աշակերտի համար դպրոցական շրջանի արտօնուած աղբիւրներու յատկացուած ֆոնտերու եւ նահանգի միւս դպրոցներուն միջեւ։ 

 

Դպրոցին Ծախսերը Իւրաքանչիւր Աշակերտի Համար

Արտօնուած Աղբիւրներու Կողմէ Տրամադրուած Իւրաքանչիւր Աշակերտի Համար Կատարուած Ծախսերը

Տոկոսային Տարբերութիւնը Դպրոցին Միջեւ եւ

Ընդհ. Գումար

Արգիլուած
Աղբիւրներ

Արտօնուած Աղբիւրներ

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

 

$7,362

$2,605

$4,757

$5,140

$4,690

-7.5%

1.4%

 

Ֆինանսաւորուած Ծառայութիւններու Տեսակներ (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)


Այս հատուածը տեղեկութիւն կու տայ դպրոցէն ներս տրամադրելի ծրագիրներուն եւ յաւելեալ ծառայութիւններուն մասին, որոնք ֆինանսաւորուած են որոշ եւ կամ այլ աղբիւրներու միջոցաւ։

 

Title I

Title I գումարները օգտագործվում են օգնելու էֆեկտիվ, հետազոտության վրա հիմնված ուսծրագրերի վրա, որ փակում են չլրացված տեղը աշակերտների համար, չբավարարելով նահանգի  ակադեմիական չափանիշները Անգլերեն լեզվից և մաթեմատիկայից: Title I գումարները բաժանվում են դրամ չունեցող  դպրոցներին ամենաքիչը 50%: Հիմնվելով աշակերտի տվյալների վրա, Title I դպրոցները ցույց են տալիս ուղիղ ծառայություններ  հետևյալ շրջաններում. մասնագիտական զարգացում, օժանդակ ուսուցում, ծնողի մասնակցություն, անձնավորություն  և աջակցություն աշակերտների համար, որոնք ունեն վատ վարքագիծ:

 

Title III

Title III ֆոնտերը կը ծառայեն Անգլերէն Սորվողներուն (EL) Անգլերէն լեզուի սահունութիւն ձեռք ձգելու եւ գլխաւոր ուսումնական ծրագրին հասնելու եւ կատարելագործելու դասարանի մակարդակի եւ վկայման պայմաններուն։  Ֆոնտերը կը բաշխուին դպրոցներուն, այդ դպրոցին մէջ EL-ի արձանագրուած աշակերտներուն թիւին համաձայն։.

 

EIA LEP

Տնտեսական Օժանդակութիւնը (EIA) նահանգի կողմէ որոշ ծրագիր մըն է, որ կը հայթայթէ յաւելեալ ֆոնտեր, սատարելու համար Անգլերէն Սորվողներու ծրագիրներուն։  Անգլերէն Սորվողներուն յաւելեալ ֆոնտերու գործածութիւնը EIA դպրոցներէն ներս կը տրուի Եզակի Դպրոցի Ծրագրի գծով եթէ վաւերացուի Դպրոցի Խորհուրդի եւ Ղեկավարող տեղական հոգաբարձութեան կողմէ։ Նմանօրինակ իւրայատուկ օրինակներ կ՛ընդգրկեն յաւելեալ առարկաներու գնման եւ ուսուցիչի օգնականներու սատարող ծախսերը, յաւելեալ յատուկ կրթութեան ուսուցիչները եւ EL խորհրդակցական վարչութեան աշխատանքը։

 

Ուսուցիչի եւ Տեսուչի Աշխատավարձքեր (Ֆինանսական Տարեշրջան 2012-13)


Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ ուսուցիչներու, տնօրէններու, եւ վերատեսուչներու դպրոցական շրջանի մակարդակի միջին աշխատավարձքի մասին տեղեկութիւն եւ այդ թիւերը  կը  բաղդատէ նոյն տեսակով եւ չափով շրջաններու նահանգի միջինին: Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ նաեւ ուսուցչական եւ վարչական աշխատավարձքեր շրջանի պիւտճէի որպէս տոկոս մը, եւ կը բաղդատէ այս թիւերը նոյն տեսակով եւ չափով շրջաններու նահանգի միջինին: Կարելի է գտնել Յաւելեալ տեղեկութիւն աշխատավարձքերուն մասին «Վկայուած Աշխատավարձք եւ Նպաստներ» կայքէջի վրայ. Certificated Salaries and Benefits

 

Դասաւորում

Դպրոցական Շրջանի Գումար

Նահանգի Միջինը Դպրոցական Շրջաններու Նոյն Դասաւորումներու Համար

Ուսուցիչի Սկզբնական Աշխատավարձք

$39,788

$41,761

Ուսուցիչի Միջին Աշխատավարձք

$64,553

$66,895

Ուսուցիչի Ամենաբարձր Աշխատավարձք

$78,906

$86,565

Տնօրէնի Միջին Աշխատավարձք (Նախակրթարան)

$104,385

$108,011

Տնօրէնի Միջին Աշխատավարձք (Միջնակարգ)

$114,264

$113,058

Տնօրէնի Միջին Աշխատավարձք (Բարձրագոյն)

$115,542

$123,217

Վերատեսուչի Աշխատավարձք

$330,000

$227,183

Ուսուցիչներու Աշխատավարձքերու պիւտճէի Տոկոսային Համեմատութիւնը

35%

38%

Վարչական Գործերու Աշխատավարձքերու Պիւտճէի Տոկոսային Համեմատութիւնը

5%

5%

 

 

 

IX. Ուսանողի Կատարողութիւնը

 

Քալիֆորնիոյ Չափանիշերու Քննութիւններ (STAR)


Քալիֆորնիոյ Չափանիշերու Քննութիւնները (STAR) ցոյց կու տան թէ աշակերտները որքան լաւ կը կատարեն Քալիֆորնիոյ նահանգի չափանիշերու քննութիւնները։   STARs-երը կ՛ընդգրկեն Անգլերէն Լեզուագիտութիւն եւ Մաթեմաթիքա-Ուսողութիւն 2-րդ-էն 11-րդ  կարգերու. Գիտութիւն 5, 8, 9, 10 եւ 11-րդ կարգերու. Պատմութիւն- եւ Հասարակական Գիտութիւն 8, 9, 10, եւ 11-րդ կարգերու։  Աշակերտներուն նիշերը կը նկարագրուին ըստ իրենց կատարողութեան։  STAR-ի իւրաքանչիւր դասարանի եւ կատարողութեան մակարդակներու արդիւնքներուն մասին, ներառեալ՝ չքննուած աշակերտներու տոկոսին մասին մանրամասն տեղեկութիւն կարելի է գտնել համակարգիչի CDE կայքէջի վրայ՝ http://star.cde.ca.gov

Կալիֆորնիայի աշակերտների ուսման առաջադիմության և առաջընթացի գնահատումը կամ CAASPP-ը, որը փոխարինել է Ստանդարտացված թեստավորման և հաղորդման (STAR) ծրագրին, նահանգի ուսման առաջադիմության թեստավորման նոր ծրագիրն է։ Այս տարի CAASPP-ը ներառում է անգլերեն լեզվի հմտությունների և մաթեմատիկայի համակարգչային հարմարվողական (ադապտիվ) թեստեր, ինչպես նաև բնագիտության թղթային թեստեր։
Ծանօթութիւն. Պաշտպանելու համար աշակերտին անձնականութիւնը երբ 10 կամ աւելի նուազ  աշակերտներ  վաւերական քննութեան նիշ ունենան, աստղանիշ մը կը տեսնուի քառակուսիներուն մէջ։

 

Բոլոր Ուսանողներուն STAR – Արդիւնքները- Երեք-Տարուան Բաղդատական


Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ տոկոսային համեմատութիւնը այն աշակերտներուն, որոնք Բաւարար կամ Յառաջադէմ մակարդակի վրայ կ՛աւարտեն (բաւարարելով կամ գերազանցելով նահանգի չափանիշերը)։

 

Նիւթ

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

Անգլերէն Լեզուագիտութիւն

39%

41%

45%

44%

48%

47%

54%

56%

55%

Մաթեմաթիքա-Ուսողութիւն

12%

13%

13%

43%

44%

45%

49%

50%

50%

Պատմութիւն-Ընկերային Գիտութիւն

38%

41%

32%

37%

39%

40%

48%

49%

49%

Նշում: STAR ծրագիրը վերջին անգամ իրականացվում է 2012-13թթ.

 

Աշակերտի կատարումին եւ յառաջընթացքի/ Չափորոշուած Քննութեան եւ Զեկուցման  Քալիֆորնիոյ գնահատում բոլոր աշակերտներուն համար գիտութիւնէնԵռամեայ Բաղդատական

Նիւթ

Հմուտ կամ Առաջնակարգ Նիշերու Արժանացած Աշակերտներու Համեմատութիւնը

(գոհացնելով կամ գերազանցելով նահանգի չափանիշերը)

Դպրոց

Շրջան

Նահանգ

2011–12

2012–13

2013–14

2011–12

2012–13

2013–14

2011–12

2012–13

2013–14

Գիտութիւն (5-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարան)

45%

49%

41%

51%

52%

52%

60%

59%

60%

 

Ծանօթագրութիւն. Գիտութեան արժեւորումները (գնահատում) կը ներառնեն Քալիֆորնիոյ չափորոշիչներու քննութիւնները (CSTs),  Քալիֆորնիոյ փոփոխուած գնահատումը (CMA) եւ Քալիֆորնիոյ Այլընտրանքային կատարման գնահատումը (CAPA):  

 

Ծանօթագրութիւն. Գնահատականները ցոյց չեն տրուիր, երբ տասը կամ աւելի պակաս է թիւը այն աշակերտներուն, որոնք քննութիւն յանձնած են: Ասիկա կը կատարուի այն պատճառով, որ կա՛մ այս բնագաւառէ ներս քննութիւն յանձնած աշակերտներու թիւը շատ փոքր է վիճակագրական ճշգրտութեան համար կա՛մ ալ աշակերտներու գաղտնիութիւնը պահելու նպատակով:

 

Աշակերտի կատարումին եւ յառաջընթացքի Քալիֆորնիոյ գնահատում՝ ըստ Աշակերտական Խմբաւորումներու (2013–14 դպրոցական տարի)

Խմբաւորում

Հմուտ կամ Առաջնակարգ Նիշերով Աշակերտներու Համեմատութիւնը

LEA-ի բոլոր աշակերտները

52%

Դպրոցին բոլոր աշակերտները

41%

Աշակերտներ

46%

Աշակերտուհիներ

36%

Սեւամորթ կամ Ափրիկեան ծագումով Ամերիկացի

45%

Հնդիկ Ամերիկացի կամ բնիկ Ալասքացի

 

Ասիացի

 

Ֆիլիփինցի

 

Սպանացի կամ Լատին

32%

Բնիկ Հաւայացի կամ Խաղաղական Կղզիներու Բնիկ

 

Սպիտակամորթ

50%


Երկու կամ աւելի ցեղերէ

 

Ընկերա-Տնտեսական վիճակով տկար

39%

Անգլերէն սորվողներ

16%

Հաշմանդամ աշակերտներ

41%

Գաղթականական Դաստ. Ծառայութիւններ ստացող աշակերտներ

 

Ծանօթագրութիւն. Գիտութեան գնահատումները կը ներառնեն CST-ներ, CMA եւ CAPA՝ 5-րդ, 8-րդ եւ 10-րդ դասարաններու մէջ:

 

Ծանօթագրութիւն. Գնահատականները ցոյց չեն տրուիր, երբ տասը կամ աւելի պակաս է թիւը այն աշակերտներուն, որոնք քննութիւն յանձնած են: Ասիկա կը կատարուի այն պատճառով, որ կա՛մ այս բնագաւառէ ներս քննութիւն յանձնած աշակերտներու թիւը շատ փոքր է վիճակագրական ճշգրտութեան համար կա՛մ ալ աշակերտներու գաղտնիութիւնը պահելու նպատակով:

 

Բոլոր Աշակերտներուն CAHSEE-ի ԱրդիւնքներըԵրեք Տարուան Բաղդատական

 

Այս ցուցատախտակը  ցոյց կու տայ տոկոսային համեմատութիւնը  այն աշակերտներունորոնք Անգլերէնի Լեզուագիտութեան եւ Մաթեմաթիքայի-Ուսողութեան մէջ ստացած են «հմուտ-միջակ»  կամ «Յառաջադէմ» մակարդակ (բաւարարելով կամ գերազանցելով նահանգի չափանիշերը)։

Նիւթ

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

2011-12

2012-13

2013-14

2011-12

2012-13

2013-14

2011-12

2012-13

2013-14

Անգլերէն- Լեզուագիտութիւն

45.0%

48.0%

46.0%

45.0%

49.0%

47.0%

56.0%

57.0%

56.0%

Մաթեմաթիքա-Ուսողութիւն

52.0%

54.0%

53.0%

50.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

 

CAHSEE-իի Արդիւնքները ըստ Աշակերտական Խմբաւորումներու-Ամենէն Վերջին Տարին.


Այս ցուցատախտակը, համաձայն խմբաւորումներու տոկոսային համեմատութեան, ցոյց կու տայ այն աշակերտները, որոնք Անգլերէն Լեզուագիտութեան եւ Մաթեմաթիքայի-Ուսողութեան մէջ հետեւեալ արդիւնքները ստացած են։

 

Խմբաւորում

Անգլերէն Լեզուագիտութիւն

Մաթեմաթիքա

Ոչ-Հմուտ

Հմուտ-Միջակ

Յառաջադէմ

Ոչ-Հմուտ

Հմուտ-Միջակ

Յառաջադէմ

Դպրոցի բոլոր Ուսանողները

52.0%

24.0%

24.0%

44.0%

36.0%

20.0%

ԼԱՄԴՇ

բոլոր Ուսանողները

54.0%

24.0%

22.0%

47.0%

36.0%

17.0%

Բոլոր Աշակերտները

55.0%

23.0%

23.0%

50.0%

32.0%

18.0%

Ափրիկեան Ծագումով Ամերիկացի

 

 

 

 

 

 

Ասիացի

 

 

 

 

 

 

Ֆիլիփփինցի

18.0%

55.0%

27.0%

9.0%

82.0%

9.0%

Սպանացի կամ Լատին

63.0%

20.0%

17.0%

56.0%

31.0%

13.0%

Խաղաղականի Կղզիներու Բնիկ

 

 

 

 

 

 

Սպիտակամորթ (ոչ սպանացի)

45.0%

27.0%

28.0%

37.0%

43.0%

20.0%

Երկու կամ ավելի ազգ

 

 

 

 

 

 

Արական

56.0%

26.0%

19.0%

42.0%

39.0%

19.0%

Իգական

52.0%

23.0%

25.0%

52.0%

33.0%

15.0%

Ընկերատնտեսապէս Անբարենպաստ

55.0%

23.0%

22.0%

48.0%

35.0%

16.0%

Անգլերէն Սորվողներ

96.0%

4.0%

 

96.0%

4.0%

 

Անկարողութիւն Ունեցող (Disabilities) Աշակերտեր

75.0%

19.0%

5.0%

77.0%

14.0%

9.0%

Ուսանողներ որոնք կը Տեղափոխուին եւ Կը Ստանան Կրթական Ծառայութիւններ

 

 

 

 

 

 

 

 

Քալիֆորնիոյ Մարմնամարզական Քննութիւն (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)
Քալիֆորնիոյ Մարմնամարզական քննութիւնը կը տրուի 5-րդ, 7-րդ, եւ 9-րդ դասարանի աշակերտներուն միայն: Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ դասարանի մակարդակի համաձայն այն աշակերտներու տոկոսը, որոնք կը լրացնեն առողջապահական մարզէն ներս մարզանքի վեց չափանիշերը ( ամենէն վերջին քննութեան ժամանակ): Մանրամասն տեղեկութիւն այս քննութիւններու արդիւնքներուն մասին եւ դպրոցներու քննութեան արդիւնքներու բաղդատականները շրջանի կամ նահանգի մակարդակին հետ կարելի է գտնել համակարգիչի Մարմնամարզական Քննութիւններու CDE –ի կայքէջի վրայ http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/.


Ծանօթութիւն  Պաշտպանելու համար ուսանողին անձնականութիւնը, նիշերը ցոյց չեն տրուիր երբ քննութիւն յանձնող աշակերտներուն թիւը 10-ը կամ աւելի նուազ ըլլայ։  

 

Կարգ

Աշակերտներու Տոկոս, որոնք կը համապատասխանեն Առողջ Մարզական Մակարդակին

Վեցէն Չորս Մակարդակ

Վեցէն Հինգ Մակարդակ

Վեցէն Վեց Մակարդակ

09

20.2%

23.6%

46.5%

 

 

 

 

X. Հաշուետուութիւն

 

Ակադեմական Կատարողութեան Ցուցանիշ


Ակադեմական Կատարողութեան Ցուցանիշը API-ը տարեկան Քալիֆորնիոյ դպրոցներու ակադեմական կատարողութեան եւ յառաջդիմութեան գնահատութիւնը ցոյց տալու միջոց մըն է։  API-ի նիշերը կը տարուբերին 200-էն 1000-ի միջեւ, ամբողջ նահանգի դպրոցներուն նշանակէտն է 800-ը։  API-ի մասին մանրամասն տեղեկութիւն կարելի է գտնել CDEի կայքէջի վրայ՝http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ap/.

API ԱստիճանըԵրեք-Տարուան Բաղդատականը
Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ նահանգի տարածքին մէջ գտնուող դպրոցներուն եւ նոյնանման դպրոցներուն API –ի աստիճանները։  Նահանգի տարածքին API –ի աստիճանը 1 -էն 10-ի միջեւ կը տարուբերի։ Նահանգի տարածքին API –ի 1 նիշը կը նշանակէ, թէ այդ դպրոցը նահանգի մէջ գտնուող բոլոր դպրոցներուն 10 առ հարիւրէն վար API –ի նիշ ունի, իսկ նահանգի տարածքին API –ի 10-ը նիշը կը նշանակէ, թէ այդ դպրոցը ունի նահանգի մէջ գտնուող բոլոր դպրոցներուն 10 առ հարիւրէն վեր API-ի նիշ։  Նոյնանման դպրոցներու API –ի աստիճանը կը պարզէ թէ դպրոց մը ինչպէս կը բաղդատուի 100 վիճակագրականօրէն համընկնող «նոյնանման դպրոցներուն։  Նոյնանման դպրոցներու API –ի 1 նիշը կը նշանակէ, թէ դպրոցին ակադեմական կատարողութիւնը կը բաղդատուի այդ 100 նոյնանման դպրոցներու ամենէն տկար 10 դպրոցներուն հետ, իսկ 10-ը նիշը կը նշանակէ, թէ այդ դպրոցի ակադեմական կատարողութիւնը աւելի  լաւ է քան այդ 100 նոյնանման դպրոցներուն առնոազն 90 դպրոցներուն։

 

 

2011

2012

2013

Նահանգի Տարածքին API-ի Աստիճան

3

3

3

Նոյնանման Դպրոցներու API-ի Աստիճան

5

7

5

 

API-ի Փոփոխութիւնները Աշակերտական Խմբաւորումներու ՀամաձայնԵրեք Տարուան Բաղդատական

 

Այս աղյուսակը ցոյց է տալիս աշակերտական խմբի փաստացի API-ի փոփոխությունները (միավորներով) վերջին երեք տարիների ընթացքում և ամենավերջին API ցուցանիշը:

 

Խմբաւորումներ

Իսկական API-ի Փոփոխութիւն

2010-11
Շահած Կէտեր

2011-12
Շահած Կէտեր

2012-13
Շահած Կէտեր

Դպրոցին Բոլոր Աշակերտները

25

11

-2

Ափրիկեան Ծագումով Ամերիկացի

 

 

 

Հնդիկ Ամերիկացիներ կամ Բնիկ Ալասքացիներ

 

 

 

 

Ասիացիներ

 

 

 

 

Ֆիլիփփինցիներ

 

 

 

 

Սպանացիներ կան Լատինական Ծագումով Ամերիկացիներ

 

25

11

-1

Խաղաղական Ովկիանոսի Կղզիաբնակիչներ

 

 

 

 

Սպիտակամորթ (Ոչ Սպանացի)

34

4

-7

Ընկերատնտեսականօրէն Անբարենպաստներ

 

 

 

Անգլերէն Սորվողներ

29

8

2

Անկարողութիւններ Ունեցող Ուսանողներ

23

3

45

Դպրոցին Բոլոր Աշակերտները

28

16

37

 

 

Տարեկան Յառաջդիմութիւն (AYP)


Պետական No Child Left Behind (NCLB) Ոչ Մէկ Երեխայ Պէտք է Ետ Մնայ Հրամանագիրը կը պահանջէ, որ բոլոր դպրոցներն ու դպրոցական շրջանները լրացնեն հետեւեալ Տարեկան Յառաջդիմութեան չափանիշը (AYP)-ին:


AYP –
ի մասին մանրամասն տեղեկութիւն, ներառեալ մասնակցողներու տոկոսը եւ իւրաքանչիւր խումբի կարողական արդիւնքները կարելի է գտնել համակարգիչի CDE-ի կայքէջին վրայ. http://www.cde.ca.gov./ta/ac/ay/

 

2013 թ. օգոստոսի 6-ին  Միացյալ Նահանգների Կրթության քարտուղարը  շնորհել էր NCLB բացառության իրավունքըութ Կալիֆորնիայի դպրոցական շրջաններին, այդ թվում, Լոս Անջելեսի միացյալ դպրոցական շրջանին, որը Կրթության բարեփոխումների կալիֆորնիայի գրասենյակի մասն է (CORE): Բացառության իրավունքըթույլ է տալիս CORE-ի շրջաններին անհապաղ իրականացնել այլընտրանքային հաշվետվողականության համակարգը AYP –ի փոխարեն: Այս նոր հաշվետվողականության համակարգը, Դպրոցների որակի բարելավման համակարգը, կտա մասնակցող շրջաններին ավելի մեծ ճկունություն և հաշվետվողականության հնարավորություն` աշակերտի աշխատանքը գնահատելու և բարձրացնելու առաջադիմությունը շրջանի մակարդակի վրա: Թեև Կալիֆորնիայի կրթության դեպարտամենտը (CDE) շարունակում է հրապարակել AYP կարգավիճակը ԼԱՄԴՇ դպրոցների վերաբերյալ, սկսած 2013-14 ուսումնական տարվանից շրջանը իրականացնելու է Դպրոցների որակի բարելավման համակարգը:

 

AYP –ին Ընդհանուր Ձեւով եւ Չափանիշերով (Դպրոցական Տարեշրջան 2013-14)
Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ եթէ դպրոցը եւ դպրոցական շրջանը կատարած են ընդհանուր AYP –ին, եւ եթէ դպրոցն ու դպրոցական շրջանը, իւրաքանչիւրը լրացուցած են AYP –ի չափանիշը։

 

AYP-ի Չափանիշեր

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

Ընդհանուր

Ոչ 

 

Մասնակցութեան ՏոկոսըԱնգլերէն Լեզուագիտութեան

Այո

 

Մասնակցութեան ՏոկոսըՄաթեմաթիքայի (Ուսողութեան)

Այո

 

Միջակ Կարողութին Ունեցող -Հմուտ Աշակերտներու Տոկոսը - Անգլերէն Լեզուագիտութեան

Ոչ 

 

Միջակ Կարողութին Ունեցող -Հմուտ Մաթեմաթիքայի (Ուսողութեան)

Ոչ 

 

Շրջանաւարտութեան Տոկոսը

Այո

 

 

Պետական Միջամտութեան (Ուսման Օժանդակող) Ծրագիր (Դպրոցական Տարեշրջան 2014-15)

 

Այն բոլոր դպրոցները եւ դպրոցական շրջանները, որոնք կը ստանան պետական Title I ֆինանսաւորում կը դառնան Ծրագիրը Բարելաւելու կոչուած դպրոց (PI) եթէ երկու յաջորդական տարիներ Բաւարար Տարեկան Յառաջդիմութիւն (AYP) չ՛ունենան նոյն մարզին մէջ (Անգլերէն Լեզուագիտութեան կամ Մաթեմաթիքայի-Ուսողութեան մէջ) եւ նոյն ցուցանիշերը (API կամ շրջանաւարտութեան տոկոսը). PI դառնալէ ետք, դպրոցներն ու դպրոցական շրջանները կ՛անցնին յաջորդ միջամտութեան մակարդակին ամէն տարի, որ անոնք Բաւարար Տարեկան Յառաջդիմութիւն չեն ունենար (AYP)։  PI-ի հաստատումներուն մասին մանրամասն տեղեկութիւն կարելի է գտնել համակարգիչի CDE –ի կայքէջի վրայ. http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay.

ԼԱՄԴՇ-ին շնորհված NCLB բացառության իրավունքըթույլ է տալիս մի քանի ճկուն հնարաոորություն ի տարբեր նախորդ հաշվետվողականության համակարգին: Մինչ CDE-ն շարունակում է նույնականացնել ԼԱՄԴՇ-ն և շրջանի որոշ դպրոցները որպես PI կարգավիճակ ունեցող, ուղղիչ գործողությունները և այլ միջամտությունները նախկինում պահանջվող PI շրջանից և դպրոցներից այլևս պարտադիր չեն, քանի որ 2013-14 թ. շրջանը իրականացնում է Դպրոցների որակի բարելավման համակարգը: Օգտագործելով Դպրոցների որակի բարելավման ինդեքսը, շրջանը որոշելու է դպրոցների տարբեր կարգեր բարելավման համար, այդ թվում “Priority”, ” Focus” և “Support” կարգերը: Դպրոցների որակի բարելավման ինդեքսը նաև որոշելու է “Reward” և “Collaborative Partner” կարգերը, որոնք ունեն առաջընթաց և կարող են  համագործակցել “Priority” կամ ”Focus” դպրոցների հետ բարելավմանը աջակցելու համար:

 

 

 

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

Ծրագրի Բարելաւման Դրութիւնը

PI-ի մէջ Է

 

PI-ի մէջ Է

 

Ծրագրի Բարելաւման Առաջին Տարի

2004-5

2004-2005

Ծրագրի Բարելաւման Տարի

5

3

Ծրագրի Բարեւման Մէջ Գտնուող Ներկայ Դպրոցներու Թիւը

N/A

658

Ծրագրի Բարելաւման Մէջ Գտնուող Ներկայ Դպրոցներու Տոկոսը  

N/A

83.1%

 Նշում: բջիջները հետ N / A արժեքների չեն պահանջում տվյալները.

* DW (
վճռականություն հրաժարում) ցույց է տալիս, որ PI կարգավիճակը դպրոցի իրականացվել են, որ նախորդ տարվա համապատասխան, ճկունությամբ շնորհվում է դաշնային հրաժարում գործընթացում.

 

 

XI. Դքպրոցի Աւարտում եւ Յետ-դպրոցական Պատրաստութիւն

 

Քալիֆորնիոյ Պետական Համալսարաններու Ընդունման Պայմանները

 

University of California (Քալիֆորնիոյ Համալսարանը)

Քալիֆորնիոյ Համալսարանի (University of California-ի UC) ընդունման պայմանները կը հետեւին Ընդհանուր Ծրագրի մէջ նշուած տուեալներուն, որոնք կը պահանջեն, որ նահանգի բարձրագոյն վարժարանի-Հայ Սքուլի աւարտողներուն մէկ ութերորդը, ինչպէս նաեւ այն փոխանցուող աշակերտները, որոնք յաջողութեամբ ամբողջացուցած են որոշ գոլէճի աշխատանքը, իրաւունք ունենան ընդունուելու UC:  Այս պայմանները հաստատուած են ապահովելու համար, որ բոլոր  ընդունուող աշակերտները գոհացուցիչ  պատրաստութիւն ունենան համալսարանի մակարդակի աշխատանքին համար: Ընդհանուր ընդունման  պայմաններուն համար, կը խնդրուի այցելել University of California-ի կայքէջը՝

http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/general.html


 Քալիֆորնիոյ Նահանգի Համալսարանի (California State University (CSU) ընդունման պայմանները հիմնուած են երեք տուեալներու  վրայ: Անոնք են. Հայ Սքուլի յատուկ դասընթացքները, յատուկ դասընթացքներուն եւ քննութիւններուն ստացուած նիշերը, եւ Հայ Սքուլի աւարտումըԿարգ մը համալսարաններ, որոշ ճիւղերու մէջ ունին աւելի բարձր ընդունման չափանիշ, կամ համալսարանէն դուրս ապրող աշակերտներու համար: Նկատի ունենալով դիմողներու թիւը, մի քանի համալսարաններ կը պահանջեն աւելի բարձր չափանիշ, բոլոր դիմողներէն: CSU-ի համալսարաններու մեծամասնութիւնը կ՛երաշխաւորեն աշակերտներու ընդունումը այն դպրոցներէն եւ գոլէճներէն ներս, որոնք անցեալին CSU համալսարանի ծառայութիւն ստանած են այդ շրջանի մէջԸնդհանուր ընդունման  պայմաններու  համար, կը խնդրուի այցելել California State University-ի կայքէջը՝ http://www.calstate.edu/admission/:

Դպրոցը Լքողներու  Տոկոսը եւ Աւարտողներու Տոկոսը

Այս աղյուսակը ցուցադրում է դպրոցից դուրս եկաց աշակերտների տոկոսը վերջին երեք տարվա ընթացքում, որի համար տվյալները առկա են:

Այս ցուցատախտակը ցոյց կու տայ վերջին երեք տարուայ ընթացքին դպրոցին մէկ տարուան եւ չորս տարուանդպրոցը լքողներու տոկոսը։  Նաեւ, աւարտողներու տոկոսը վերջին երեք տարիներու ընթացքին, եթէ տուեալներ կան: Առ ի բաղդատութիւն, տուեալներ կը տրուին  նաեւ շրջանի եւ նահանգի մակարդակներու մասինԼքողներու եւ աւարտողներու տոկոսային համեմատութեան վերաբերեալ մանրամասն  տեղեկութիւններ կարելի է գտնել DataQuest-ի կայքէջի վրայ՝ http://dq.cde.ca.gov/dataquest/.

 

 

Դպրոց

Դպրոցական Շրջան

Նահանգ

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

Դասարանցիներ 9-12 Dropout Rate

11.2

11.8

11.3

22.6

20.3

17.2

14.7

13.1

11.4

Աւարտողներու Տոկոսը

80.04

81.85

78.10

64.75

66.63

68.07

77.14

78.87

80.44

 

Ծանօթութիւն. 4 տարուայ լքողներու սիւնակի մէջի աստղանիշը ցոյց կու տայ, որ մէկ կամ աւելի դասարաններու մէջ արձանագրուողներու թիւը զէրօ է։  Եթէ դասարանի մը արձանագրութեան թիւը զէրօ ըլլայ, տոկոսային համեմատութիւնը կարելի չէ հաշուել։   

 

Հայ Սքուլ-Բարձրագոյն Դպրոցի Վկայման Պայմաններու Ամբողջացումը       

Քալիֆորնիոյ հանրային դպրոցի աշակերտները պէտք է յաջողին Քալիֆորնիոյ Հայ Սքուլի Աւարտական Քննութեան (CAHSEE) երկու մասերուն մէջ, Անգլերէն Լեզուագիտութեան (Գրաւոր եւ Բանաւոր) եւ Մաթեմաթիքա-Ուսողութեան- բաժիններուն, որպէսզի կարենան ստանալ Հայ Սքուլի վկայական։   Այն բոլոր աշակերտները, որոնք 2012-13 տարեշրջանին սկսան իրենց 12-րդ դասարանը, ինչպէս որ փաստուած է այդ դպրոցի տարեշրջանի Հոկտեմբերի  CBEDS-ի արձանագրութեան ցանկին մէջ, այս ցուցատախտակը, աշակերտներուն խմբաւորման համաձայն ցոյց կու տայ ուսանողներու տոկոսը, որոնք ամբողջացուցած են տեղական եւ նահանգի վկայման պայմանները,  12-րդ կարգը աւարտելու համար, անոնք, նաեւ յաջողած են CAHSEE զոյգ մասերուն մէջ, եւ տեղական  իրաւաթողութիւն (waiver), կամ նահանգի կողմէ քննութենէ բացառուելու իրաւունք ստացած են: CAHSEE-ի մասին մանրամասն տեղեկութիւններ կարելի է գտնել CAHSEE-ի հետեւեալ կայքէջի վրայ՝ http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/:

Ծանօթութիւն: "N/A" Չի Վերաբերիր կը նշանակէ, որ աշակերտին խմբաւորումը յատկանշական թիւ մը արձանագրած չէ։

 

 

 

Խմբաւորում

2013-ի Աւարտական Դասարան

 

School

District

State

Դպրոցին Բոլոր Աշակերտները

92.21%

82%

84%

Ափրիկեան Ծագումով Ամերիկացի

108.70%

77%

75%

Ամերիկացի Հնդիկ կամ Բնիկ Ալասքացի

100.

76%

77%

Ասիացի

100.00%

90%

92%

Ֆիլիփփինցի

100.00%

90%

92%

Սպանացի կան Լատին

89.61%

83%

80%

Խաղաղականի Կղզիներու Բնիկ

100.00%

83%

84%

Սպիտակամորթ (Ոչ Սպանացի)

94.07%

87%

90%

Երկու կամ ավելի ազգ

N/A

93%

89%

Ընկերատնտեսականօրէն Անբարենպաստներ

96.73%

94%

82%

Անգլերէն Սորվողներ

55.88%

46%

53%

Անկարողութիւններ Ունեցող Ուսանողներ

87.50%

47%

60%

 

Մասնագիտական տեխնիկական կրթության (CTE) ծրագրեր (2012-13 ուսումնական տարի)

 

Կարլ Դ. Պերկինսի մասնագիտական և տեխնիկական կրթության 2006 թ. ակտը (Perkins IV) հանդիսանում է դաշնային ակտ, որը ստեղծվել էր մասնագիտական-տեխնիկական կրթության ծրագրերը բարելավելու, ակադեմիական և մասնագիտական-տեխնիկական ուսուցումը ինտեգրելու, հատուկ բնակչության խմբերին ծառայելու և գենդերային հավասարությունը բավարարելու նպատակով: Այն հանգեցրեց ակադեմիական և մասնագիտական ​​տեխնիկական կրթության (CTE) դասընթացների ստեղծմանըորոնք.

 

·         Պարունակում և համապատասխանեցնում են միջնակարգ և բարձրագույն կրթության տարրերը

·         Ներառում են ակադեմիական ​​և CTE բովանդակություն, որը ներկայացվում է համակարգված, ոչ կրկնօրինակող դասընթացների միջոցով:

·         Անհրաժեշտության դեպքում միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին առաջարկում են հնարավորություն ձեռք բերել  վարկեր դպրոցը ավարտելուց հետո

·         Տրամադրում են տվյալ ոլորտում ընդունված ետմիջնակարգ մակարդակի հավատարմագիր կամ սերտիֆիկատ, կամ մասնագետի, բակալավրի աստիճան:

 

CTE ծրագիրը տրամադրվում է ուսումնական ծրագրերի (POS) շրջանակներում բազմակողմանի և ստրուկտուրային մոտեցումով` աշակերտներին ետմիջնակարգ կրթությանը և կարիերային հաջողությանը պատրաստելու համար: Ծրագրերը/դասընթացները, որոնք առաջարկում աշխատավայրի նախապատրաստումը ներառում են.

 

·         Շրջանի կողմից առաջարկվող CTE ծրագրեր, որոնց  կարող են մասնակցել աշակերտները դպրոցում, և որոնք համապատասխանում  են կիրառվող օրինակելի ուսումնական ծրագրի չափանիշներին

·         Շրջանի կողմից առաջարկվող CTE ծրագրի հաջորդականությունը

·         Դասընթացներ, որոնք իրականացվում են տարածաշրջանային մասնագիտական ​​կենտրոնի կամ ծրագրի միջոցով, և դասընթացներ, որոնք իրականացվում են անմիջապես շրջանի կողմից

·         Մասնագիտական տեխնիկական խորհրդատվական կոմիտեի գլխավոր ներկայացուցիչներին և ներկայացված ոլորտներ:

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք շրջանի CTE գրասենյակ (213-241-4135) կամ խոսեք դպրոցի տնօրենի հետ:

 

2013-14 ուս. տարում ԼԱՄԴՇ-ը ֆինանսավորել է 98 ավագ դպրոցներ և 200-ից ավելի անցումային դասընթացներ (pathways)։ Անցումային դասընթացները ներառում են «Արվեստներ, մեդիա/արտահայտչամիջոցներ և զվարճանքներ», «Էներգետիկա», «Շրջակա միջավայր և կոմունալ ծառայություններ», «Բիզնես և ֆինանսներ», «Ճարտարագիտական/ինժեներական դիզայն», «Առողջապահական գիտություն և բժշկական տեխնոլոգիաներ» և այլ ոլորտներ։ Դպրոցներն ունեն նաև վկայագրման (սերտիֆիկացման) ծրագրեր, օրինակ, Microsoft Office-ի մասնագետի (MOS), Adobe-ի սերտիֆիկացված աշխատող (ACA), A+ IT սերտիֆիկացում, Սննդի անվտանգություն, Աշխատանքի անվտանգություն և հիգիենա (OSHA) և այլն։ Տարբեր դպրոցների աշակերտները անդամակցել են նաև այնպիսի Կարիերայի և տեխնիկական աշակերտական կազմակերպությունների, ինչպիսիք են Skills USA, DECA, HOSA, FHA Hero, FFA` ձեռք բերելու առաջնորդության և կարիերայի պատրաստվածության հմտություններ։ Նրանք ցուցադրել են իրենց կարողությունները` մասնակցելով տարածաշրջանային, նահանգային և համապետական մրցույթների։

 

2013-14 ուսումնական տարվա ընթացքում ԼԱՄԴՇ-ը տրամադրել է Կարիերայի և տեխնիկական կրթության (CTE) 491 դասընթացներ, որոնք համապատասխանեցված են Կալիֆորնիայի ավագ դպրոցի ուսումնական բովանդակության չափորոշիչներին/ստանդարտներին։

 

I.    Հողագործութիւն եւ Բնական Միջոցներ 

        A. Գյուղատնտեսական բիզնես - 4 դասընթաց

         B. Գյուղատնտեսական մեխանիկա - 3 դասընթաց

         C. Գյուղատնտեսական  գիտություն - 8 դասընթաց

         D. Կենդանագիտութիւն - 5 դասընթաց - 5 դասընթաց

         E. Անտառային տնտեսություն և բնական պաշարներ - 3 դասընթաց

         F. Զարդարանք, Պարտիզպանութիւն – 17 դասընթացքներ

         G. Բուսաբուծություն և հողագիտություն - 1 դասընթաց

 

II.    Արուեստներ, Լրատուութիւն, եւ Ներկայացում

        A.  Դիզայն, գեղարվեստ և լրատվական արվեստ - 8 դասընթաց

       B. Կատարողական Արուեստներ - ընթացքի մեջ է

       C.    Արտադրութիւն եւ Վարչական Արուեստներ - 13 դասընթացքներ

         D. Խաղային դիզայն և ինտեգրացում- ընթացքի մեջ է

 

III.    Ստեղծել առևտուր և կառուցում

        A.  Կարմրափայտագործություն, ատաղձագործություն և փայտամշակում - 8 դասընթաց

        B.  Ինժեներություն և ծանր արդյունաբերություն - ընթացքի մեջ է 1 դասընթաց

        C.  Մեխանիկական համակարգերի տեղադրում եւ նորոգում

        D.  Բնակարանային և առտրական կառուցում - 5 դասընթացքներ

 

IV.    Բիզնես եւ ֆինանսներ
         A.  Գործարար կառավարում - 18 դասընթացներ
         B.ինանսական Ծառայություններ - 15 դասընթացներ
        C. Միջազգային Բիզնես - 5 դասընթացներ

 

V.     Կրթության, Երեխայի զարգացման